Wednesday, 4 January 2012

Contoh Penulisan Sasaran Kajian


4.0         KUMPULAN SASARAN
Kumpulan sasaran terdiri daripada 10 orang murid Tahun 2 Optimis di SK Bukit Kalam yang menghadapi masalah dalam menulis Jawi. Daripada pemerhatian, mereka adalah kumpulan murid yang paling memerlukan bantuan untuk meningkatkan kemahiran menulis Jawi. Saya mengambil keputusan untuk menjalankan kajian ke atas murid-murid ini untuk mengenal pasti keberkesanan intervensi dalam membantu murid-murid yang tidak dapat mengikuti P&P melalui kaedah tradisional yang dijalankan selama ini.  

No comments:

Post a Comment