Wednesday, 4 January 2012

Perbandingan Kajian Tindakan dan Kajian Konvensional


KAJIAN TINDAKAN VS KAJIAN KONVENSIONAL
Aspek
Kajian Tindakan
Kajian Konvensional
Tujuan
Memperbaiki amalan guru
Menghasilkan satu teori/dasar baru
Rekabentuk
Prosedur boleh diubahsuai mengikut keadaan (fleksibel)
Prosedur ditetapkan sebelum kajian dan tidak boleh diubah (rigid)
Subjek kajian
Pelajar dan guru yang terlibat dengan kajian adalah sampel kajian
Sampel dipilih melalui teknik persampelan yang canggih
Analisis data
Analisis secara deskriptif sahaja (peratus, kekerapan min)
Menggunakan statistik inferensi bagi membolehkan generalisasi
Laporan kajian
Menggunakan bahasa seharian yang difahami semua
Menggunakan bahasa teknikal yang sukar difahami

No comments:

Post a Comment