Wednesday, 4 January 2012

Contoh Penulisan Cadangan Kajian Seterusnya


10.0       CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA
Oleh sebab masih terdapat murid yang menghadapi masalah untuk menulis huruf yang betul apabila disambungkan dengan huruf lain, saya bercadang untuk menjalankan kajian tindakan yang seterusnya dan mencari kaedah baru bagi membantu murid mengatasi masalah tersebut.
Saya juga bercadang menulis modul ejaan terkini untuk diguna pakai rakan-rakan setugas. Modul tersebut boleh digunakan selepas murid-murid telah menguasai kedua-dua kemahiran iaitu menulis suku kata terbuka dan tertutup serta membezakan huruf tunggal yang boleh disambung dan tidak boleh disambung. 

No comments:

Post a Comment